Typová rada 1.00
Dvojdielna zárubňa bez možnosti korekcie podľa hrúbky priečky, oblé alebo pravouhlé hrany

Typová rada 2.00
Dvojdielna zárubňa s možnosťou korekcie podľa hrúbky priečky, oblé hrany

Typová rada 3.00
Dvojdielna zárubňa s možnosťou korekcie podľa hrúbky priečky, pravouhlé hrany

Typová rada 4.00
Dvojdielna zárubňa montovaná v rovine s priečkou, malá pohľadová šírka

Typová rada 5.00
Jednodielna uzavretá zárubňa, malá pohľadová šírka


Typová rada 6.00
Jednodielna alebo dvojdielna uzavretá zárubňa pre renovácie starých oceľových zárubní