POŽIARNE ODVETRANIE

Pri požiari vzniká dym, plyny a ďalšie splodiny horenia a veľká tepelná energia. Základnou funkciou systému požiarneho odvetrania je odťah dymu, splodín horenia a tepla z priestorov budov v prípade vzniku požiaru.
V aplikáciách sa využívajú hlavne vretenové pohony, či už samotné alebo ako súčasť systému RWA 100 NT, RWA 105 NT alebo RWA 110 NT. Ovládanie systému sa realizuje centrálami E260N požiarnymi tlačidlami, snímačmi dymu, teploty, systémami požiarnej ochrany budov, apod.
Prehľad vretenových a retiazkových pohonov je uvedený v kapitole „Vetranie“.

Pohony RWA
(obr. vpravo hore RWA 105 NT a vpravo dole RWA 100 NT)
Vyznačujú sa veľkým uhlom otvorenia okenného krídla do 60° pri RWA 100 NT, RWA 110 NT a až do 75° pri RWA 105 NT.
Základom sú vretenové pohony E 250 NT a príslušné kovanie s uzamykacími prvkami. Podľa rozmerov okenného krídla sa používa jeden pohon alebo dva pohony v tandemovom usporiadaní.
RWA 100 NT – pre smerom dnu sklopné a otváravé okná
RWA 110 NT – pre smerom von výklopné a otváravé okná
RWA 105 NT – pre smerom dnu sklopné a otváravé okná