SKLADACIE DELIACE PRIEČKY

Výhodou skladacích stien je že v jednom momente rozdeľujú priestor a v druhom momente umožnia jeho spojenie do jedného celku. Rokovacie sály, vstupné haly, hotelové a obchodné priestory je možné využiť pre rôzne účely. Jednotlivé diely skladacích stien sa dajú uložiť tak, aby zaberali čo najmenší priestor, prípadne na miesta kde nebudú viditeľné.

V stenách môžu byť priechodné dvere na rôznych miestach (na kraji, v strede, apod.).