KOMBINOVANÉ PRIEČKY

Modulárne prestaviteľné priečky z presklených alebo plných panelov a tiež kombinácie presklenia a plného panelu. Moduly sú vzájomne zameniteľné a kombinovateľné s inými modulmi rovnakej veľkosti ale s rôznymi funkciami. Každý modul môže byť premiestnený bez porušenia susedných modulov. Systém obsahuje riešenia pre rohové spoje s uhlom 90o a 45o, ale aj pre iné rôzne uhly podľa požiadaviek projektu.
V priečkach môžu byť vsadené bezrámové alebo rámové sklenené dvere a taktiež dvere z plných profilov.

I WallSpace

I-WALLSPACE