Retiazkové pohony (obr. vľavo)
Retiazkové pohony sú jednoduchým a ekonomickým riešením pre vetranie priestorov pri ktorých sa dosahuje veľká šírka otvorenia. Podľa rozmerov a hmotnosti okenného krídla je možné použiť 1 až 3 pohony v rade za sebou. Pohony je možné použiť takmer na všetky typy okien – sklopné, výklopné, otváravé, otočné a to smerom dnu aj von. Pohony sú vybavené elektronickými koncovými dorazmi a ochranou proti preťaženiu.
ECchain – ťažná sila 250N, zdvih 200/400 mm
SLIMchain – ťažná sila 300N, zdvih 300/500/800 mm
POWERchain – ťažná sila 250N, zdvih 600/800/1200 mm

VETRANIE
Vretenové pohony (obr. vpravo)
Vretenové pohony sa vyznačujú veľkou tlačnou silou a veľkým rozsahom zdvihov. Tým sú predurčené hlavne na otváranie strešných svetlíkov, kde musia prekonávať vlastnú hmotnosť okenného krídla, prípadne zaťaženie snehom. Otvárať je možné krídla do celkovej hmotnosti až 600kg.
E 250 NT – tlačná sila 750N, zdvih 100 až 1000 mm
E 1500 N – tlačná sila 1500N, zdvih 300 až 1000 mm
E 3000 – tlačná sila 3000N, zdvih 300 až 1000 mm

Lineárne pohony (obr. vľavo)
Lineárne pohony sa používajú v kombinácii s pákovými ovládačmi OL90N alebo OL320N, kde sa manuálne ovládanie pákou nahradí lineárnym pohonom. Je to jeden z najpoužívanejších systémov vetrania firmy GEZE pretože využíva výhody kovania OL90N alebo OL320N a elektrického ovládania lineárnymi pohonmi. Používa sa pre všetky druhy okien – plastové, drevené, hliníkové, oceľové, rôznych tvarov – pravouhlé, šikmé, oblúkové.
E 212 – napätie 230V, 50Hz alebo 24Vjs, ťažná sila 1500N
E 205 – napätie 230V, 50Hz alebo 24Vjs, ťažná sila 2000N