ZÁBRADLIA

Výsledný tvar zábradlia je vždy predmetom individuálneho návrhu architekta alebo zákazníka. Kombinovať je možné rôzne materiály, najčastejšie sa používa sklo s nerezovými prvkami alebo drevenými madlami.

Pri zábradliach, ktoré neobsahujú fixné stĺpiky sa používajú kalené, lepené bezpečnostné sklá hrúbky 16 a 20 mm, pri zábradliach so stĺpikmi, kde sklo tvorí len výplň je možné použiť menšie hrúbky skiel.

Sortiment štandardne dodávaných stĺpikov, úchytov, bodových úchytov a madiel je veľmi široký. Individuálne požiadavky sa riešia výrobou atypických konštrukcií a prvkov.